Strona główna / Katalog kursu / Prace pożarowo niebezpieczne (K20-PL)

Kursy Polskiego

Prace pożarowo niebezpieczne (K20-PL)


Opis
Ten kurs jest wymagany od każdego, kto zamierza wykonywać prace pożarowo niebezpieczne. Zapewnia podstawową wiedzę na temat praw i przepisów dotyczących osoby wykonującej prace pożarowo niebezpieczne.
Kurs objaśnia, w jaki sposób oceniać ryzyko podczas wykonywania prac ogniowych oraz jakie niebezpieczeństwa wiążą się z różnego rodzaju sprzętem i miejscami pracy. Kurs wyjaśnia również, jak zminimalizować ryzyko i jakie są procedury gaszenia ognia

Budowa kursu:
• Przepisy dotyczace bezpieczeństwa
• Prawa i przepiosy
• Teoria dotycząca ognia i jego gaszenia
• Postępowanie w razie pożaru
• Ryzyko
• Zagrożenia związane ze sprzętem oraz miejscem pracy
• Zagrożenia występujące podczas użytkowania gazu
• Pierwsza pomoc

Kurs online jest elastyczny, praktyczny i daje możliwość przejścia kursu w sposób odpowiedni dla Ciebie. Możesz podzielić kurs na kilka sesji, aby jak najlepiej dopasować go do Twojej sytuacji.

Aby otrzymać certyfikat, należy:
• Zdać egzamin teoretyczny kursu online
• Przesłać potwierdzenie wykonania ćwiczeń gaśniczych, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu kursu
Dokumenty do wypełnienia otrzymasz w trakcie kursu.
Kurs trwa: około 3-4 godzin
Our course in hot work is approved by the Norwegian fire protection association. You will receive a certification from the Norwegian fire protection association after completing the course.
Nasz kurs prac ogniowych został zatwierdzony przez Norweskie Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej. Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat Norweskiego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej.
Treść
 • intro
 • Kurs Prace Pożarowo Niebezpieczne
 • Numer telefonu jest konieczne
 • Cel
 • Plan kursu
 • Efekty szkolenia
 • Jak ukończyć kurs?
 • Egzamin
 • Czym są prace pożarowo niebezpieczne?
 • Przykładowy sprzęt i metody pracy
 • Work booklet - FIRE PROTECTION during hot work
 • Textbook - FIRE PROTECTION during hot work
 • Powiadomienie - praktyka
 • Część 1: Przepisy bezpieczeństwa dla wykonywania prac pożarowo niebezpieczny
 • Część 1: Przepisy bezpieczeństwa dla wykonywania prac pożarowo niebezpieczny
 • Pożar spowodowany pracami pożarowo niebezpiecznymi – Straż Pożarna
 • Pożar spowodowany pracami pożarowo niebezpiecznymi – Firmy Ubezpieczeniowe
 • Milionowe odszkodowania
 • System Certyfikacji
 • Certyfikat
 • Certyfikaty w krajach skandynawskich
 • Część 1 – System certyfikacji
 • Część 2: Przepisy państwowe
 • Część 2: Przepisy państwowe
 • Przegląd – Prawa i przepisy
 • Prawa i przepisy
 • Ustawa o Zapobieganiu Pożarom i Wybuchom
 • Ustawa o Środowisku Pracy
 • Rozporządzenie o Kontroli Wewnętrznej
 • Rozporządzenie o Wykonywaniu Pracy
 • Rozporządzenie o Wykonywaniu Pracy
 • Przepisy państwowe
 • Czym jest regulacja dot. bezpieczeństwa?
 • Kiedy obowiązuje regulacja dot. bezpieczeństwa?
 • Punkt 3 - Umowy z zewnętrznymi rzemieślnikami/ wykonawcami
 • Punkt 4.1 – Instrukcja pracy
 • Punkt 4.2 – Materiały palne
 • Punkt 4.3 – Uszczelnianie otworów
 • Punkt 4.4 – Zatwierdzony sprzęt gaśniczy
 • Punkt 4.5 – Obserwator przeciwpożarowy
 • Punkt 4.6 – Ważny certyfikat
 • Punkt 5 – Praca na dachach
 • Wpisz słowa – Zadanie
 • Naruszenie praw i przepisów – odpowiedzialność i kara
 • Naruszenie praw i przepisów – przyczyna
 • Część 2 – Prawa i przepisy
 • Część 3: Teoria pożaru i gaszenia
 • Część 3: Teoria pożaru i gaszenia
 • Czym jest pożar?
 • Typy pożaru
 • Fazy pożaru
 • Trójkąt spalania
 • Trójkąt ognia - zadanie
 • Zapłon
 • Temperatura zapłonu i samozapłonu
 • Wymiana ciepła
 • Wymiana ciepła – przewodzenie (kondukcja)
 • kondukcja - animacja
 • Wymiana ciepła – promieniowanie (radiacja)
 • Radiacja - animacja
 • Wymiana ciepła – unoszenie (konwekcja)
 • Konwekcja - animacja
 • Wymiana ciepła – gorące drobinki
 • gorące drobinki - animacja
 • Rozprzestrzenianie ognia
 • Rozwój pożaru
 • Zasada podwojenia - animacja
 • Pasywna ochrona przeciwpożarowa
 • Gaszenie pożaru – cztery sposoby gaszenia ognia
 • Metody gaszenia pożaru
 • Gaszenie ognia - woda
 • Uwaga!
 • Nie rób tego w domu: woda w oleju
 • Gaszenie pożaru - proszek
 • Gaszenie pożaru - Gaz gaśniczy
 • Gaszenie – wymagany sprzęt
 • Przeciągnij i upuść – zadanie
 • Środki gaśnicze i klasy gaśnic przeciwpożarowych
 • Gaszenie – inspekcja, kontrola i konserwacja
 • Gaszenie - kontrola
 • Część 3 – Teoria gaszenia i pożaru
 • Część 4: Zachowanie podczas pożaru
 • Część 4: Zachowanie podczas pożaru
 • W obliczu pożaru
 • Naucz się gasić - Ochrona przeciwpożarowa podczas wykonywania gorącej pracy
 • Pożar gazu
 • Gaszenie palącego się ubrania
 • Ubranie palące się na człowieku - animacja
 • Strony zaangażowane w akcje pożarniczą i po pożarze
 • Pracodawca
 • Policja
 • Inspekcja Pracy
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Konsekwencje pożaru
 • Część 4 – Zachowanie podczas pożaru
 • Część 5: Ryzyko
 • Część 5: Ryzyko
 • Czym jest ryzyko?
 • Kolejność i kontekst
 • Identyfikacja
 • Ocena
 • Środki
 • Ocena i sprawdzanie ryzyka
 • Ocena i sprawdzanie ryzyka 2
 • Praktyczna ocena ryzyka
 • Obowiązek zbadania i udzielenia informacji
 • Obowiązek pracodawcy do informowania
 • Obowiązek wykonującego pracę do sprawdzenia ryzyka
 • Środki
 • Środki – obserwator przeciwpożarowy
 • Obowiązki obserwatora przeciwpożarowego
 • Obserwator przeciwpożarowy – specjalne przypadki
 • Obserwator przeciwpożarowy – po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych
 • Dokumentacja – Instrukcja pracy
 • Instrukcja pracy
 • Instrukcja pracy
 • Instrukcja pracy
 • Instrukcja pracy
 • Instrukcja pracy
 • Instrukcja pracy
 • Część 5 – Czym jest ryzyko
 • Część 6: Zagrożenia związane ze sprzętem i miejscem pracy
 • Część 6: Zagrożenia związane ze sprzętem i miejscem pracy
 • Sprzęt
 • Palniki z otwartym ogniem
 • Gorące powietrze
 • Palniki z osłoną spalania (gorące powietrze)
 • Szlifierki i przecinarki kątowe
 • Dekarstwo – otwarty ogień
 • Dekarstwo – gorące powietrze
 • Dekarstwo – gorący bitumin
 • Dekarstwo – inne zagrożenia
 • prace pożarowo niebezpieczne w zbiornikach
 • Osoba w gotowości
 • Część 6 – Zagrożenia związane ze sprzętem i miejscem pracy
 • Część 7 – Zagrożenia podczas pracy z gazem
 • Część 7 – Zagrożenia podczas pracy z gazem
 • Kolor butli gazowych
 • Obsługa i przechowywanie butli z gazem
 • Wyciek gazu
 • Propan
 • Tlen
 • Acetylen
 • Część 7 – Niebezpieczeństwa podczas pracy z gazem
 • Część 8: Pierwsza pomoc
 • Część 8: Pierwsza pomoc
 • Poparzenia
 • Mniejsze poparzenia
 • Zatrzymanie poparzenia
 • Chłodzenie poparzonych miejsc
 • Osłanianie poparzeń
 • Oczyszczanie rany
 • Wypełnij puste pola – zadanie
 • Zatrucie tlenkiem węgla
 • Ogólne zasady pierwszej pomocy
 • RKO
 • Zatrzymanie krążenia
 • Zahamowanie krwawienia
 • Część 8 – Pierwsza pomoc
 • egzamin
 • Podsumowanie i egzamin
 • Egzamin - Prace Ogniowe 2023
 • Certyfikaty dotyczące prac pożarowo
Zasady ukończenia
 • Wszystkie jednostki lekcyjne muszą być ukończone
 • Leads to a certificate with a duration: Na zawsze