Strona główna / Katalog kursu / MyLift skolen drop-in kurs - Prac... (K20-PL-clone)

MyLift skolen drop-in kurs

MyLift skolen drop-in kurs - Prace pożarowo niebezpieczne (K20-PL-clone)


Opis
Ten kurs jest wymagany od każdego, kto zamierza wykonywać prace pożarowo niebezpieczne. Zapewnia podstawową wiedzę na temat praw i przepisów dotyczących osoby wykonującej prace pożarowo niebezpieczne.
Kurs objaśnia, w jaki sposób oceniać ryzyko podczas wykonywania prac ogniowych oraz jakie niebezpieczeństwa wiążą się z różnego rodzaju sprzętem i miejscami pracy. Kurs wyjaśnia również, jak zminimalizować ryzyko i jakie są procedury gaszenia ognia

Budowa kursu:
• Przepisy dotyczace bezpieczeństwa
• Prawa i przepiosy
• Teoria dotycząca ognia i jego gaszenia
• Postępowanie w razie pożaru
• Ryzyko
• Zagrożenia związane ze sprzętem oraz miejscem pracy
• Zagrożenia występujące podczas użytkowania gazu
• Pierwsza pomoc

Kurs online jest elastyczny, praktyczny i daje możliwość przejścia kursu w sposób odpowiedni dla Ciebie. Możesz podzielić kurs na kilka sesji, aby jak najlepiej dopasować go do Twojej sytuacji.

Aby otrzymać certyfikat, należy:
• Zdać egzamin teoretyczny kursu online
• Przesłać potwierdzenie wykonania ćwiczeń gaśniczych, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu kursu

Dokumenty do wypełnienia otrzymasz w trakcie kursu.
Kurs trwa: około 3-4 godzin

Nasz kurs prac ogniowych został zatwierdzony przez Norweskie Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej. Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat Norweskiego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej.
Treść
 • Intro
 • mylift_digital_kursing
 • Kurs Prace Pożarowo Niebezpieczne
 • Numer telefonu jest konieczne
 • Cel
 • Plan kursu
 • Efekty szkolenia
 • Jak ukończyć kurs?
 • Egzamin
 • Czym są prace pożarowo niebezpieczne?
 • Przykładowy sprzęt i metody pracy
 • Textbook - FIRE PROTECTION during hot work
 • Work booklet - FIRE PROTECTION during hot work
 • Powiadomienie - praktyka
 • Część 1:Przepisy bezpieczeństwa dla wykonywania prac pożarowo niebezpieczny
 • Przepisy bezpieczeństwa dla wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych
 • Pożar spowodowany pracami pożarowo niebezpiecznymi – Straż Pożarna
 • Pożar spowodowany pracami pożarowo niebezpiecznymi
 • Milionowe odszkodowania
 • System Certyfikacji
 • Certyfikat
 • Certyfikaty w krajach skandynawskich
 • Część 1 – System certyfikacji
 • Część 2: Przepisy państwowe
 • Przepisy państwowe
 • Przegląd – Prawa i przepisy
 • Prawa i przepisy
 • Ustawa o Zapobieganiu Pożarom i Wybuchom
 • Ustawa o Środowisku Pracy
 • Rozporządzenie o Kontroli Wewnętrznej
 • Rozporządzenie o Wykonywaniu Pracy I
 • Rozporządzenie o Wykonywaniu Pracy II
 • Przepisy państwowe
 • Czym jest regulacja dot. bezpieczeństwa?
 • Kiedy obowiązuje regulacja dot. bezpieczeństwa?
 • Punkt 3 - Umowy z zewnętrznymi rzemieślnikami/ wykonawcami
 • Punkt 4.1 – Lista kontrolna
 • Punkt 4.2 – Materiały palne
 • Punkt 4.3 – Uszczelnianie otworów
 • Punkt 4.4 – Zatwierdzony sprzęt gaśniczy
 • Punkt 4.5 – Obserwator przeciwpożarowy
 • Punkt 4.6 – Ważny certyfikat
 • Punkt 5 – Praca na dachach
 • Wpisz słowa – Zadanie
 • Naruszenie praw i przepisów – odpowiedzialność i kara
 • Naruszenie praw i przepisów – przyczyna
 • Część 2 – Prawa i przepisy
 • Część 3: Teoria pożaru i gaszenia
 • Teoria pożaru i gaszenia
 • Czym jest pożar?
 • Typy pożaru
 • Fazy pożaru
 • Trójkąt spalania
 • Trójkąt ognia - zadanie
 • Zapłon
 • Temperatura zapłonu i samozapłonu
 • Wymiana ciepła
 • Wymiana ciepła – przewodzenie (kondukcja)
 • kondukcja - animacja
 • Wymiana ciepła – promieniowanie (radiacja)
 • Radiacja - animacja
 • Wymiana ciepła – unoszenie (konwekcja)
 • Konwekcja - animacja
 • Wymiana ciepła – gorące drobinki
 • gorące drobinki - animacja
 • Rozprzestrzenianie ognia
 • Rozwój pożaru
 • Zasada podwojenia - animacja
 • Pasywna ochrona przeciwpożarowa
 • Gaszenie pożaru – cztery sposoby gaszenia ognia
 • Metody gaszenia pożaru
 • Gaszenie ognia - woda
 • Uwaga!
 • Nie rób tego w domu: woda w oleju
 • Gaszenie pożaru - proszek
 • Gaszenie pożaru - Gaz gaśniczy
 • Gaszenie – wymagany sprzęt
 • Przeciągnij i upuść – zadanie
 • Środki gaśnicze i klasy gaśnic przeciwpożarowych
 • Gaszenie – inspekcja, kontrola i konserwacja
 • Gaszenie - kontrola
 • Część 3 – Teoria gaszenia i pożaru
 • Część 4: Zachowanie podczas pożaru
 • Zachowanie podczas pożaru
 • W obliczu pożaru
 • Naucz się gasić - Ochrona przeciwpożarowa podczas wykonywania gorącej pracy
 • Pożar gazu
 • Gaszenie palącego się ubrania
 • Strony zaangażowane w akcje pożarniczą i po pożarze
 • Pracodawca
 • Policja
 • Inspekcja Pracy
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Konsekwencje pożaru
 • Część 4 – Zachowanie podczas pożaru
 • Część 5: Ryzyko
 • Ryzyko
 • Czym jest ryzyko?
 • Kolejność i kontekst
 • Identyfikacja
 • Ocena
 • Środki
 • Ocena i sprawdzanie ryzyka I
 • Ocena i sprawdzanie ryzyka II
 • Praktyczna ocena ryzyka
 • Obowiązek zbadania i udzielenia informacji
 • Obowiązek pracodawcy do informowania
 • Obowiązek wykonującego pracę do sprawdzenia ryzyka
 • Środki
 • Środki – obserwator przeciwpożarowy
 • Obowiązki obserwatora przeciwpożarowego
 • Obserwator przeciwpożarowy – specjalne przypadki
 • Obserwator przeciwpożarowy
 • Dokumentacja – Lista kontrolna
 • Lista kontrolna I
 • Lista kontrolna II
 • Lista kontrolna III
 • Lista kontrolna IV
 • Lista kontrolna V
 • Lista kontrolna VI
 • Część 5 – Czym jest ryzyko
 • Część 6: Zagrożenia związane ze sprzętem i miejscem pracy
 • Zagrożenia związane ze sprzętem i miejscem pracy
 • Sprzęt
 • Palniki z otwartym ogniem
 • Gorące powietrze
 • Palniki z osłoną spalania (gorące powietrze)
 • Szlifierki i przecinarki kątowe
 • Dekarstwo – Nagi płomień i zamknięty płomień
 • Dekarstwo – gorące powietrze
 • Dekarstwo – gorący bitumin
 • Dekarstwo – inne zagrożenia
 • Prace pożarowo niebezpieczne w zbiornikach
 • Osoba w gotowości
 • Część 6 – Zagrożenia związane ze sprzętem i miejscem pracy
 • Część 7: Zagrożenia podczas pracy z gazem
 • Zagrożenia podczas pracy z gazem
 • Kolor butli gazowych
 • Obsługa i przechowywanie butli z gazem
 • Wyciek gazu
 • Propan
 • Tlen
 • Acetylen
 • Część 7 – Niebezpieczeństwa podczas pracy z gazem
 • Część 8: Pierwsza pomoc
 • Pierwsza pomoc
 • Poparzenia
 • Mniejsze poparzenia
 • Zatrzymanie poparzenia
 • Chłodzenie poparzonych miejsc
 • Zabezpieczenie rany pooparzeniowej
 • Oczyszczanie rany
 • Wypełnij puste pola – zadanie
 • Zatrucie tlenkiem węgla
 • Ogólne zasady pierwszej pomocy
 • RKO
 • Zatrzymanie krążenia
 • Zahamowanie krwawienia
 • Część 8 – Pierwsza pomoc
 • EGZAMIN
 • Podsumowanie i egzamin
 • Egzamin - Prace Ogniowe 2024
 • Certyfikaty dotyczące prac pożarowo
Zasady ukończenia
 • Wszystkie jednostki lekcyjne muszą być ukończone
 • Leads to a certificate with a duration: Na zawsze