Strona główna / Katalog kursu / Kurs bezpieczeństwa: Niebezpieczne narz... (K25-PL)

Kursy Polskiego

Kurs bezpieczeństwa: Niebezpieczne narzędzia ręczne (K25-PL)


Opis
Nasz kurs bezpiecznego użytkowania niebezpiecznych narzędzi ręcznych spełnia wymagania Rozporządzenia o Wykonywaniu Pracy §10-2, Rozporządzenia w Sprawie Organizacji, Zarządzania i Podziału Pracy oraz Rozporządzenia O Kontroli Wewnętrznej dotyczące szkoleń dokumentowanych.
Szkolenie zapewnia podstawowe zrozumienie praw I przepisów odnoszących się do użytkowników niebezpiecznych narzędzi ręcznych oraz osób przewodzących takim pracom. Kurs wyjaśnia, jak korzystać z różnych narzędzi, informuje też o niebezpiecznych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas korzystania z tych narzędzi, a także o tym, jak postępować w aspekcie konserwacji i kontroli. Kurs szczegółowo określa jaki sprzęt ochronny jest obowiązkowy i dlaczego.
Struktura szkolenia
• Prawa I przepisy
• Ogólnie o sprzęcie pracowniczym
• Piły
• Pistolety na gwoździe
• Szlifierki kątowe
• Młotowiertarki i młoty kombinowane
• Pierwsza pomoc
Kurs online jest elastyczny i praktyczny – daje ci możliwość skorzystania z kursu w wybrany przez siebie sposób. Aby spełnić wymagania odnośnie udokumentowanego szkolenia należy zrobić kurs teoretyczny oraz praktyczny.
W celu uzyskania dyplomu, powinieneś:
• Zdać egzamin teoretyczny na koniec kursu online
• Przesłać dokument poświadczający odbycie praktyk
W trakcie kursu znajdziesz dokumenty, które należy wypełnić.
Treść
 • intro
 • Kurs bezpieczeństwa: Niebezpieczne narzędzia ręczne
 • Cel i treść
 • Znaczenie
 • Jesteś odpowiedzialny
 • Urazy
 • Powiadomienie - zdjęcie
 • Powiadomienie - praktyka
 • Część 1: Prawa i przepisy
 • Część 1: Prawa i przepisy
 • Wprowadzenie
 • Ustawa o Środowisku Pracy
 • Definicje
 • Obowiązki pracodawcy
 • Rozporządzenie w Sprawie Organizacji, Zarządzania i Podziału Pracy
 • Ocena ryzyka
 • Rozporządzenie o Wykonywaniu Pracy
 • Niebezpieczne narzędzia
 • Rozporządzenie o kontroli wewnętrznej
 • Obowiązki pracowników
 • Współdziałanie - przykład
 • Waga współdziałania
 • Podsumowanie
 • Test 1: Prawa i przepisy
 • Część 2: Ogólne informacje o sprzęcie
 • Część 2: Ogólne informacje o sprzęcie
 • Przygotowanie miejsca pracy
 • Odzież i sprzęt ochronny
 • Przerwy
 • Czyszczenie
 • Instrukcja obsługi
 • Część 3: Piły
 • Część 3: Piły
 • Ostrza
 • Rozmiar
 • Ostrze piły
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Pozycja robocza
 • Piły stołowe, piły budowlane, piły stołowe – obrotowe.
 • Budowa
 • Obszar zastosowania
 • Akcesoria bezpieczeństwa
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Użytkowanie
 • Niebezpieczeństwa dla użytkownika
 • Niebezpieczeństwo dla innych i otoczenia
 • Środki ostrożności
 • Porządkowanie miejsca pracy
 • Konserwacja i kontrola
 • Test 2: Piła stołowa
 • Piła ukośna
 • Budowa
 • Obszar zastosowania
 • Akcesoria bezpieczeństwa
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Użytkowanie
 • Niebezpieczeństwa dla użytkownika
 • Niebezpieczeństwa dla innych i otoczenia
 • Środki ostrożności
 • Porządkowanie miejsca pracy
 • Konserwacja i kontrola
 • Test 3: Piła ukośna
 • Piła szablasta
 • Budowa
 • Obszar zastosowania
 • Akcesoria bezpieczeństwa
 • Użytkowanie
 • Niebezpieczeństwa dla użytkownika
 • Niebezpieczeństwo dla innych i otoczenia
 • Środki ostrożności
 • Czyszczenia, kontrola, konserwacja
 • Test 4: Piła szablasta
 • Wyrzynarki
 • Budowa
 • Obszar zastosowania
 • Akcesoria bezpieczeństwa
 • Użytkowanie
 • Niebezpieczeństwa dla użytkownika
 • Niebezpieczeństwo dla innych i otoczenia
 • Środki ostrożności
 • Czyszczenia, konserwacja i kontrola
 • Test 5: Wyrzynarka
 • Piła tarczowa
 • Budowa
 • Obszar zastosowania
 • Akcesoria bezpieczeństwa
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Użytkowanie
 • Niebezpieczeństwo dla użytkownika, innych i otoczenia
 • Środki ostrożności
 • Czyszczenie, konserwacja kontrola
 • Test 6: Piła tarczowa
 • Piły łańcuchowe
 • Budowa
 • Obszar zastosowania
 • Akcesoria bezpieczeństwa
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Użytkowanie
 • Niebezpieczeństwo dla użytkownika, innych i otoczenia
 • Środki ostrożności
 • Czyszczenie, konserwacja i kontrola
 • Test 7: Piła łańcuchowa
 • Część 4: Pistolet do gwoździ
 • Część 4: Pistolet do gwoździ
 • Pozycja robocza
 • Materiał mocujący
 • Pistolet na gwoździe
 • Budowa
 • Obszar zastosowania
 • Akcesoria bezpieczeństwa
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Użytkowanie
 • Zagrożenia dla użytkownika, innych oraz otoczenia
 • Środki ostrożności
 • Konserwacja, kontrola i błędy
 • Test 8: Pistolet na gwoździe
 • Pistolet na kołki
 • Budowa
 • Obszar zastosowania
 • Amunicja
 • Akcesoria bezpieczeństwa
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Użytkowanie
 • Niebezpieczeństwa dla użytkownika, innych oraz otoczenia
 • Środki ostrożności
 • Konserwacja, kontrola i błędy
 • Test 9: Pistolet do śrub
 • Część 5: Szlifierki kątowe
 • Część 5: Szlifierki kątowe
 • Budowa
 • Obszar zastosowania
 • Akcesoria bezpieczeństwa
 • Tarcza
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Użytkowanie
 • Niebezpieczeństwa dla użytkownika, innych i otoczenia
 • Środki ostrożności
 • Czyszczenie
 • Konserwacja i kontrola
 • Test 10: Szlifierka kątowa
 • Część 6: Młotowiertarka i młot kombinowany
 • Część 6: Młotowiertarka i młot kombinowany
 • Budowa
 • Obszar zastosowania
 • Prawidłowe dłuta i wiertła
 • Akcesoria bezpieczeństwa
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Użytkowanie
 • Niebezpieczeństwa dla ciebie, innych i otoczenia
 • Środki ostrożności
 • Otwornice
 • Porządkowanie miejsca pracy
 • Konserwacja i kontrola
 • Test 11: Młot kombinowany / wiertarka
 • Podsumowanie
 • Praktyczne zasady
 • Część 7: Pierwsza pomoc
 • Pierwsza pomoc
 • Środki zapobiegawcze
 • Środki zapobiegawcze 2
 • BHP w miejscu pracy
 • Postępowanie zgodne z instrukcją
 • Kompetencje
 • Nagłe wypadki
 • Pierwsza pomoc
 • Czym jest pierwsza pomoc?
 • Zachowanie na miejscu wypadku
 • Postępowanie na miejscu wypadku: Ocena sytuacji
 • Informowanie służb medycznych
 • W obliczu wypadku
 • Film: Jeśli osoba nie oddycha
 • Sztuczne oddychanie
 • Zatrzymanie krążenia
 • Film: Zahamowanie krwawienia
 • Film: Szok wiszenia
 • Zapobieganie szokowi wiszenia
 • Animacja: «Bezpieczny upadek»?
 • Pierwsza pomoc na wypadek szoku wiszenia
 • Uraz głowy
 • Uraz głowy
 • Złamanie
 • Złamanie
 • Poparzenie
 • Poparzenie
 • Odmrożenie
 • Hipotermia
 • egzamin
 • Podsumowanie i egzamin
 • Egzamin
Zasady ukończenia
 • Wszystkie jednostki lekcyjne muszą być ukończone
 • Leads to a certificate with a duration: Na zawsze