Strona główna / Katalog kursu / Rusztowanie 2-9 m (K08-PL)

Kursy Polskiego

Rusztowanie 2-9 m (K08-PL)


Opis
Kurs montażu rusztowań (2 – 9 m) odpowiada wymaganiom, zestawionym w przepisach o wykonaniu pracy, § 17-3.

Każdy, kto będzie użytkował, montował, demontował czy kontrolował rusztowania o wysokości ponad 2 m (wysokość pomostu), musi mieć udokumentowane teoretyczne i praktyczne szkolenie.

Kurs montażu rusztowań jest sprawdzonym pod kątem jakości kursem teoretycznym, którego czas trwania szacuje się na 15 godz. Możesz ukończyć kurs w wybranym przez siebie miejscu i czasie, jeśli tylko posiadasz dostęp do Internetu.


Podczas kursu musisz odpowiadać na pytania wielokrotnego wyboru a w końcu podejść do egzaminu.
By zaliczyć kurs musisz zdać egzamin.

Głównymi tematami kursu są:
• Podział odpowiedzialności
• Przepisy prawne: Skupione na Ustawie o Środowisku Pracy
• Prawa: głównie rozporządzenia dotyczące wykonania pracy
• Teoria dotycząca rusztowań
• Ogólnie o montażu rusztowań
• Montaż różnego typu rusztowań
• Pierwsza pomoc

Po ukończeniu kursu wydawany jest dyplom. Certyfikat jest wydawany pod warunkiem dostarczenia dokumentu poświadczającego 15 godz. praktycznego szkolenia.

Kurs jest dostępny w języku norweskim, angielskim, litewskim i polskim.

Treść
• Wstęp
• Odpowiedzialność
• Prawa i przepisy
• Montaż i użytkowanie
• Montaż różnego typu rusztowań
• Pierwsza Pomoc
• Egzamin

Zasady ukończenia
• Zaliczony egzamin
• Wydanie certyfikatu z nieograniczoną datą ważności
Treść
 • Wstęp
 • Witamy na kursie montażu rusztowań Instant Norge!
 • Struktura kursu
 • Dlaczego warto wziąć udział w kursie montażu rusztowań?
 • Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
 • Wymagania wobec ciebie
 • Program kursu
 • Quizy
 • Egzamin
 • Notatki
 • Information
 • Powiadomienie - zdjęcie
 • Powiadomienie - praktyka
 • Pomoc
 • Odpowiedzialność
 • Odpowiedzialność
 • Zawiera
 • Zadanie
 • Zadanie 2
 • Odpowiedzialność
 • Producent i dostawca
 • Właściciel rusztowania
 • Pracodawca montera rusztowań
 • Monter rusztowań
 • Monter rusztowania
 • Pracodawca użytkownika rusztowania
 • Użytkownik rusztowań
 • Podsumowanie
 • Test 1
 • Prawa i przepisy
 • Prawa i Przepisy
 • Wstęp do przepisów BHP
 • Ustawa o Środowisku Pracy
 • Definicje
 • Obowiązek pracownika do współpracy
 • Twoje obowiązki jako pracownika
 • Przykład
 • Dlaczego ważne jest współdziałanie
 • Współdziałanie
 • Obowiązki pracownika
 • Obowiązki pracowników
 • Zawiadomienie
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracodawcy
 • Specjalne środki ostrożności
 • Praca w samotności
 • Praca na wysokości
 • Kurs montażu rusztowań
 • Cele nauki
 • Podczas szkolenia
 • Instrukcja obsługi
 • Instrukcja od pracodawcy
 • Wymagania dotyczące prac na wysokości
 • Wymagania dotyczące prac na wysokości
 • Wymagania dotyczące prac na wysokości
 • Zwiększone ryzyko
 • Tymczasowe usunięcie zbiorowego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem
 • Kontrola rusztowania
 • Ogólne informacje dotyczące montażu i sprzętu do rusztowań
 • Stabilność i wymiarowanie rusztowania
 • Dostęp i bezpieczne użytkowanie rusztowań
 • Konserwacja rusztowania
 • Pomosty
 • Wymagania techniczne
 • Rusztowanie jezdne
 • Używanie rusztowania jezdnego
 • Podstawa rusztowania
 • Kotwienie rusztowania
 • Kotwienie
 • Kotwienie
 • Stężenia
 • Dostosowywanie rusztowania
 • Wykończenie rusztowania pod sufitem
 • Zagrożenie pożarowe osłoniętych rusztowań
 • Przerwy w rusztowaniu umożliwiające transport
 • Oznakowanie rusztowania, które nie jest zdatne do użytkowania
 • Oznakowanie rusztowania
 • Używanie drabin
 • Używanie drabin
 • Ograniczenia dotyczące użycia drabin
 • Dostęp za pomocą drabiny
 • Użycie liny
 • Środki bezpieczeństwa podczas użycia lin
 • Użycie sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem
 • Rozporządzenie w sprawie organizacji, zarządzania i podziału pracy
 • Przepisy Producent
 • Certyfikat zgodności
 • Przejściowy
 • Instrukcja obsługi
 • Load Classes
 • Test 2
 • Teoria
 • Teoria
 • Nazewnictwo związane z rusztowaniami
 • Rusztowanie
 • Wymiary
 • Segmenty
 • Terminy związane z obciążeniami
 • Długość wyboczeniowa
 • Klasy rusztowania i obszary użytkowania
 • Wymagania dotyczące obciążenia
 • Podkład
 • Podkład
 • Wysokość
 • Stężenia
 • Stężenie podłużne
 • Stężenie poprzeczne
 • Stężenie poziome
 • Kotwienie
 • Rozmieszczenie
 • Kotwy
 • Wiatr
 • Test 3
 • Montaż i użytkowanie
 • Montaż rusztowania
 • Zatwierdzone rusztowania
 • Instrukcja obsługi
 • Ocena ryzyka
 • Wymagania ogólne
 • Pomost
 • Pomosty
 • Dostęp
 • Barierki - wypadek
 • Barierki
 • Ekran
 • Praca na dachach
 • Osłona
 • Montaż krok po kroku
 • Montaż
 • Oznakowanie
 • Kto może użytkować rusztowanie?
 • Zachowanie na placu budowy
 • Wpływ pogody
 • Zabezpieczenie przed upadkiem
 • Kontrola rusztowania
 • Konserwacja i naprawy
 • Demontaż
 • Test 4
 • Montaż różnego typu rusztowań
 • Montaż różnego typu rusztowań
 • Typy rusztowań
 • Rusztowanie jezdne
 • Rusztowanie systemowe
 • Rusztowanie ramowe
 • Rusztowanie modułowe
 • Rusztowanie drewniane
 • Rusztowanie drewniane 2
 • Rusztowania podwieszane i na wysięgnikach
 • Rusztowania podwieszane i na wysięgnikach 2
 • Rusztowanie kozłowe
 • Rusztowanie rurowo – złączkowe
 • Montaż, użytkowanie i demontaż różnych typów rusztowania
 • Rusztowanie jezdne
 • Rusztowanie jezdne - planowanie
 • Rusztowanie jezdne – montaż
 • Rusztowanie jezdne - montaż
 • Rusztowanie jezdne Stabilizatory
 • Rusztowanie jezdne użytkowanie
 • Rusztowanie jezdne użytkowanie 2
 • Rusztowanie jezdneb - użytkowanie
 • Przemieszczanie rusztowania jezdnego
 • Rusztowanie jezdne konserwacja
 • Rusztowanie jezdne - demontaż
 • Rusztowanie modułowe
 • Rusztowanie systemowe Kotwienie
 • Rusztowanie systemowe Kontrola i konserwacja
 • Rusztowanie ramowe
 • Rusztowanie ramowe montaż
 • Rusztowanie ramowe montaż 2
 • Rusztowanie ramowe montaż 3
 • Rusztowanie ramowe montaż 4
 • Rusztowanie ramowe Oznakowanie
 • Test 5
 • Zabezpieczenie przed upadkiem
 • Ochrona przed upadkiem
 • Cele
 • Rozporządzenie o wykonywaniu prac, używanie sprzętu roboczego
 • Wybór punktu dostępu
 • Rozporządzenie o organizacji, kierownictwie i współpracy
 • Rozporządzenie o organizacji, kierownictwie i współpracy
 • Pracodawca określić i wdrożyć procedury dla sprzętu ochronnego
 • Rozporządzenie o organizacji, kierownictwie i współpracy
 • Norma NS-EN 365:2004: Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
 • Norma NS-EN 365:2004: Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
 • Norma NS-EN 365:2004
 • Część 2: Pracując na wysokości
 • Czym są prace na wysokości?
 • Czym jest ochrona przed upadkiem z wysokości?
 • Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem
 • Amortyzacja upadku
 • Dwa rodzaje ochrony przed upadkiem z wysokości
 • Środki zapobiegawcze
 • Ocena ryzyka
 • Pracownicy i ocena ryzyka
 • Pytania podczas oceny ryzyka
 • Szkolenie
 • Wybór sprzętu
 • Przechowywanie, konserwacja i kontrola
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Pracodawca zapewni, aby środki ochrony…
 • Środki bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • Środki bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • Pasywna ochrona przed upadkiem
 • Pasywna ochrona przed upadkiem z wysokości
 • Współczynnik odpadnięcia
 • Współczynnik odpadnięcia
 • Przykłady współczynnika odpadnięcia
 • Współczynnik odpadnięcia
 • Punkt kotwienia
 • Szelki bezpieczeństwa
 • Szelki bezpieczeństwa
 • Szelki bezpieczeństwa
 • Szelki bezpieczeństwa
 • Pionowa linka asekuracyjna
 • System amortyzacji upadku
 • Amortyzator upadku
 • Amortyzator upadku 2
 • Amortyzator upadku 3
 • Amortyzator upadku 4
 • Mocowanie amortyzatora upadku
 • Amortyzator upadku: sprzęt
 • Urządzenie samohamowne
 • Urządzenie samohamowne 2
 • Urządzenie samohamowne
 • Aktywna ochrona przed upadkiem z wysokości
 • Aktywna ochrona przed upadkiem z wysokości
 • Szelki bezpieczeństwa używane w przypadku ryzyka upadku
 • Zabezpieczenie przed upadkiem 54
 • Liny
 • Liny 2
 • Liny wspinaczkowe półstatyczne i dynamiczne
 • Pasy podtrzymujące i podtrzymujące pionowe linki asekuracyjne
 • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – konserwacja i przechowywanie
 • Konserwacja
 • Konserwacja 2
 • Utrzymanie wyrobów z włókien
 • Przechowywanie
 • Pierwsza pomoc
 • Pierwsza pomoc
 • Środki zapobiegawcze
 • BHP w miejscu pracy
 • Postępowanie zgodne z instrukcją
 • Kompetencje
 • Nagłe wypadki
 • Pierwsza pomoc
 • Czym jest pierwsza pomoc?
 • Zachowanie na miejscu wypadku
 • W obliczu wypadku
 • Jeśli osoba nie oddycha
 • Sztuczne oddychanie
 • Zatrzymanie krążenia
 • Zahamowanie krwawienia
 • Szok Wiszenia
 • Zapobieganie szokowi wiszenia
 • Pierwsza pomoc na wypadek szoku wiszenia
 • Test 6
 • Egzamin
 • Podsumowanie i egzamin
 • Egzamin
Zasady ukończenia
 • Wszystkie jednostki lekcyjne muszą być ukończone
 • Leads to a certificate with a duration: Na zawsze