Strona główna / Katalog kursu / Kurs obsługi sprzętów dźwignicowych (K24-PL)

Kursy Polskiego

Kurs obsługi sprzętów dźwignicowych (K24-PL)


Opis
Nasz internetowy kurs obsługi sprzętów dźwignicowych zapewnia szkolenie zgodne z Ustawą o Środowisku Pracy, Rozporządzeniem w sprawie Organizacji, Zarządzania i Podziału Pracy, Rozporządzeniem o Kontroli Wewnętrznej, Rozporządzeniem o Wykonywaniu Pracy, Rozporządzeniem o Urządzeniach, Rozporządzeniem o Producentach i Rozporządzeniem o Miejscu Pracy.

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę na temat BHP i przepisów dotyczących miejsca pracy, w którym wykonuje się operacje podnoszenia. Poza tym zostaniesz dokładnie wprowadzony w zadania hakowego i sygnalisty oraz poznasz sprzęt dźwignicowy używany podczas pracy.
Kurs obsługi sprzętów dźwignicowych jest dostępny w języku norweskim i angielskim. Kurs spełnia wymagania przepisów dla szkoleń kończących się certyfikatem.

Struktura kursu:
• Przepisy
• Sygnalizacja
• Terminologia
• Sprzęt dźwignicowy
• Pierwsza pomoc
• Egzmian
W celu ukończenia kursu należy:
– Zdać egzamin
– Wysłać dokumenty potwierdzające odbycie praktyk
Zapewniamy dokumenty do wypełnienia.

Czas trwania kursu: 5-7 godzin
Treść
 • intro
 • Kurs obsługi sprzętów dźwignicowych i na hakowego
 • Cel kursu
 • Struktura kursu
 • Dla kogo jest ten kurs?
 • Dlaczego warto wziąć udział w kursie obsługi sprzętów podnoszących?
 • Dlaczego warto skorzystać z kursu obsługi sprzętów podnoszących?
 • Egzamin
 • Krótkie wyjaśnienie terminów
 • Zadania
 • Powiadomienie - zdjęcie
 • Powiadomienie - praktyka
 • Pomoc
 • Część 1 : Przepisy
 • Przepisy
 • Źródła
 • Ustawa o Środowisku Pracy
 • Definicje
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki pracodawcy – wybór wyposażenia pracowniczego
 • Obowiązki pracodawcy – zapewnienie informacji
 • Obowiązki pracodawcy
 • Rozporządzenie dotyczące kontroli wewnętrznej (BHP)
 • BHP
 • Ocena ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Obowiązki pracownika
 • Obowiązki pracownika
 • Zawiadomienia
 • Obowiązki pracownika – Współpraca
 • Wypadki
 • Wypadek -przykład
 • Dlaczego ważne jest współdziałanie ?
 • Obowiązki pracowników - Współdziałanie
 • Wymagania wobec środowiska pracy
 • Psychospołeczne środowisko pracy
 • Fizyczne środowisko pracy
 • Wymagania wobec środowiska pracy
 • Wymagania wobec sprzętu do pracy
 • Wymagania wobec sprzętu do pracy
 • Wymagania wobec sprzętu do pracy
 • Wymagania dotyczące sprzętu roboczego
 • Wymagania dotyczące sprzętu roboczego
 • Wymagania wobec ładunków niekierowanych
 • Wymagania wobec ładunków niekierowanych
 • Wymagania wobec ładunków niekierowanych
 • Część 1. Przepisy
 • Część 2: Sygnalizacja
 • Sygnalizacja
 • Sygnalizacja
 • Sposoby sygnalizowania
 • Stałe znaki i sygnały
 • Planowanie sygnałów
 • Planowanie sygnałów
 • Planowanie sygnałów
 • Obszary wymagające oznaczenia
 • Znaki
 • Znaki
 • Znaki – znaki zakazu
 • Znaki – znaki ostrzegawcze
 • Znaki – znaki obowiązkowe
 • Znaki – znaki awaryjne
 • Znaki – znaki alarmowe
 • Znaki – znaki ochrony przeciwpożarowej
 • Znaki
 • Sygnały świetlne
 • Sygnały dźwiękowe
 • Sygnały werbalne
 • Komunikacja słowna podczas obsługi dźwigu
 • Komunikacja słowna podczas operowania dźwigiem - animacja
 • Sygnały ręką podczas kierowania dźwigiem
 • Przykłady standardowych sygnałów ręcznych
 • Sygnały ręczne
 • Sygnalista
 • Część 2. Sygnalizacja
 • Część 3: Wprowadzenie do terminologii
 • Wprowadzenie do terminologii
 • Określenia związane z operacją podnoszenia
 • Sprzęt dźwignicowy
 • Górne ogniwo/ górny pierścień
 • Ogniwo zbiorcze
 • Przedłużacz
 • Wieloczęściowy sprzęt dźwignicowy
 • Oznakowanie
 • Dokumentacja
 • Inne określenia
 • Kontrola sprzętu i części
 • Podwieszanie
 • Waga ładunku
 • Przykład
 • Kąt pracy
 • Kąt pracy 30°
 • Kąt pracy 45°
 • Kąt pracy 60°
 • Ładunek o różnych kątach pracy
 • Punkt ciężkości
 • Podnoszenie symetryczne i niesymetryczne - animacja
 • Podnoszenie symetryczne i niesymetryczne
 • Schematy podnoszenia
 • Schematy podnoszenia
 • Schematy podnoszenia – średnica
 • Schematy podnoszenia – podnoszenie symetryczne
 • Schematy podnoszenia – ładunek niesymetryczny
 • Schematy podnoszenia – zawiesia syntetyczne
 • Schematy podnoszenia dla zawiesi syntetycznych – wykorzystanie
 • Schematy podnoszenia dla zawiesi syntetycznych - wykorzystanie
 • Schematy podnoszenia dla zawiesi syntetycznych - wykorzystanie
 • Schematy podnoszenia dla zawiesi syntetycznych - wykorzystanie
 • Schematy podnoszenia dla sprzętu łańcuchowego - wykorzystanie
 • Schematy podnoszenia dla zawiesi linowych stalowych - wykorzystanie
 • Schematy podnoszenia dla zawiesi stalowych – wykorzystanie
 • Obliczanie udźwigu
 • Przykład
 • Obliczanie wytrzymałości na rozciąganie przy łączeniu różnych typów sprzętu dźwi
 • Procedura obliczania
 • Część 3. Wprowadzenie do terminologii
 • Część 4: Sprzęt dźwignicowy
 • Sprzęt dźwignicowy
 • Sprzęt łańcuchowy
 • Sprzęt łańcuchowy
 • Sprzęt łańcuchowy
 • Sprzęt łańcuchowy – jakość
 • Sprzęt łańcuchowe Temperatura
 • Sprzęt łańcuchowy rozciąganie zrywające
 • Złożony sprzęt łańcuchowy
 • Oznakowanie
 • Sprzęt łańcuchowy – element łączące
 • Sprzęt łańcuchowy – elementy łączące
 • Sprzęt łańcuchowy – elementy łączące
 • Sprzęt łańcuchowy – elementy łączące
 • Sprzęt łańcuchowy – element skracające
 • Kontrola łańcuchów przed użytkowaniem
 • Kontrola łańcuchów przed użytkowaniem
 • Łańcuchy podnoszące – obwiązywanie/ pętla
 • Łańcuchy podnoszące – punkt zaczepowy
 • Przechowywanie i konserwacja łańcuchów podnoszących
 • Kontrola Łańcuchy
 • Kontrola elementy łączące
 • Kontrola elementy łączące
 • Liny stalowe
 • Liny stalowe wady i zalety
 • Budowa liny stalowej
 • Lina stalowa własności IWRC i FC
 • Lina stalowa – splotka konwencjonalna i równoległa
 • Lina stalowa o splotce równoległej
 • Seale (S)
 • Warrington (W)
 • Warrington-Seale (WS)
 • Filler (F)
 • Różne liny stalowe dla różnych celów
 • Liny nieodkrętne
 • Różne typy zwicia lin
 • Lina stalowa na bębnie
 • Lina stalowa na bębnie
 • Lina stalowa na bębnie
 • Oznakowanie lin stalowych
 • Ogólne zasady użytkowania lin stalowych
 • Ogólne zasady użytkowania lin stalowych
 • Obwiązywanie liną stalową
 • Podnoszenie liną stalową - typ U
 • Zakończenia zawiesi stalowych
 • Zakończenia zawiesi stalowych
 • Zakończenia zawiesi stalowych
 • Zakończenia zawiesi stalowych
 • Skracanie lin stalowych
 • Przechowywanie i konserwacja lin stalowych
 • Kontrola
 • Zawiesia syntetyczne
 • Budowa zawiesi syntetycznych
 • Zawiesia syntetyczne Materiał
 • Zawiesia syntetyczne – DOR
 • Średnica Elementy łączące
 • Zawiesia okrągłe
 • Etykieta
 • Zawiesia w obwodzie zamkniętym / zawiesia pasowe
 • Oznakowanie zawiesi syntetycznych
 • Użytkowanie zawiesi okrągłych
 • Użytkowanie zawiesi pasowych i zawiesi w obwodzie zamkniętym
 • Ochrona przed ostrymi krawędziami
 • Zawiesia syntetyczne z Kevlaru do ciężkich ładunków
 • Skracanie zawiesi okrągłych i zawiesi o zamkniętym obwodzie
 • Skracanie zawiesi okrągłych
 • Łączenie dwóch zawiesi syntetycznych
 • Kontrola zawiesi syntetycznych
 • Przechowywanie i konserwacja zawiesi syntetycznych
 • Szakle
 • Szakle
 • Oznakowanie szakli
 • Udźwig szakli
 • Udźwig szakli
 • Użytkowanie szakli
 • Użytkowanie szakli
 • Przechowywanie i konserwacja szakli
 • Śruba oczkowa/ nakrętka
 • Oznakowanie śrub oczkowych/ nakrętek
 • Użytkowanie śrub oczkowych/ nakrętek
 • Przechowywanie i konserwacja śrub
 • Przechowywanie i konserwacja śrub
 • Trawersa
 • Oznakowanie trawersy
 • Różne rodzaje trawers
 • Użytkowanie trawers
 • Widły do palet
 • Oznakowanie wideł do palet
 • Różne rodzaje wideł do palet
 • Używanie wideł do palet
 • Kontrola wideł do palet
 • Kontenery
 • Oznakowanie kontenerów
 • Podnoszenie kontenerów
 • Podnoszenie kontenerów
 • Pojemniki na beton
 • Używanie pojemników na beton
 • Kontrola pojemników na beton
 • Specjalne haki i zaciski
 • Zaciski do blachy
 • Zaciski do blachy
 • Oznakowanie zacisków do blachy
 • Kontrola zacisków do blachy
 • Podnośniki do beczek
 • Oznakowanie podnośników do beczek
 • Podnośniki do rur
 • Oznakowanie podnośników do rur
 • Podnośniki próżniowe
 • Podnośniki próżniowe
 • Oznakowanie podnośników próżniowych
 • Kontrola podnośników próżniowych
 • Podnośniki magnetyczne
 • Podnośniki magnetyczne
 • Oznakowanie podnośników magnetycznych
 • Kontrola podnośników magnetycznych
 • Część 4. Sprzęt dźwignicowy
 • Część 5: Pierwsza pomoc
 • Pierwsza pomoc
 • Środki zapobiegawcze
 • Środki zapobiegawcze
 • BHP w miejscu pracy
 • Postępowanie zgodne z instrukcją
 • Kompetencje
 • Nagłe wypadki
 • Pierwsza pomoc
 • Czym jest pierwsza pomoc?
 • Zachowanie na miejscu wypadku
 • Postępowanie na miejscu wypadku: Ocena sytuacji
 • Informowanie służb medycznych
 • W obliczu wypadku
 • Film: Jeśli osoba nie oddycha
 • Sztuczne oddychanie
 • Zatrzymanie krążenia
 • Film: Zahamowanie krwawienia
 • Film: Szok wiszenia
 • Zapobieganie szokowi wiszenia
 • Animacja: Bezpieczny upadek
 • Pierwsza pomoc na wypadek szoku wiszenia
 • Uraz głowy
 • Uraz głowy
 • Złamanie
 • Złamanie
 • Poparzenie
 • Poparzenie
 • Odmrożenie
 • Hipotermia
 • Część 5. Pierwsza pomoc
 • egzamin
 • Podsumowanie i egzamin
 • Egzamin
Zasady ukończenia
 • Wszystkie jednostki lekcyjne muszą być ukończone
 • Leads to a certificate with a duration: Na zawsze