Strona główna / Katalog kursu / Szkolenia montażu rusztowań (K10-PL)

Kursy Polskiego

Szkolenia montażu rusztowań (K10-PL)


Opis
Kurs zawiera wymagania teoretyczne stawiane monterowi rusztowania w odniesieniu do przepisów dotyczących wykonania pracy § 17-4 .

Kurs jest skierowany do monterów, którzy będą montować rusztowania każdej wysokości (również wyższych niż 9 m), i lub będą montować rusztowania niestandardowe.

Kurs online jest elastyczny i praktyczny – możesz do niego przystąpić w dowolnym czasie i miejscu.

Kurs montażu rusztowań trwa około 36 godz., opiera się na Ustawie o Środowisku Pracy i odpowiednich przepisach. Kurs nosił wcześniej nazwę § 46C i § 13

Kurs składa się z obrazków, nagrań audio, wideo i pytań. Na koniec musisz przystąpić do egzaminu. Dyplom jest wydawany po ukończeniu kursu.

By uzyskać certyfikat montera rusztowań będziesz musiał udokumentować, co następuje:
- Przynajmniej 72 godz. praktycznego szkolenia z użytkowania rusztowań (przynajmniej 3 typów)
- Zatrudnienie przez przynajmniej 6 miesięcy w przedsiębiorstwie użytkującym rusztowania.

Po rozpoczęciu kursu dostaniesz dostęp do dokumentów, które musisz wypełnić.

Treść:
- Wstęp
- Podział odpowiedzialności
- Przepisy prawne: Skupione na Ustawie o Środowisku Pracy
- Prawa: głównie rozporządzenia dotyczące wykonania pracy
- Teoria dotycząca rusztowań
- Ogólnie o montażu rusztowań
- Montaż różnego typu rusztowań
- Pierwsza pomoc
- egzamin

Zasady ukończenia:
- By ukończyć kurs należy zdać egzamin
- Wydawany jest certyfikat z nieograniczoną datą
Treść
 • Wstęp
 • Witamy na kursie montażu rusztowań Instant Norge!
 • Struktura kursu
 • Dlaczego warto wziąć udział w kursie montażu rusztowań?
 • Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
 • Wymagania wobec ciebie
 • montażu rusztowań 1
 • Program kursu
 • Program kursu 2
 • Quizy
 • Egzamin
 • Notatki
 • Information
 • Powiadomienie - zdjęcie
 • Powiadomienie - praktyka
 • Pomoc
 • Odpowiedzialność
 • Odpowiedzialność
 • Zawiera
 • Zadanie
 • Zadanie 2
 • Odpowiedzialność
 • Producent i dostawca
 • Właściciel rusztowania
 • Pracodawca montera rusztowań
 • Monter rusztowań
 • Monter rusztowania
 • Pracodawca użytkownika rusztowania
 • Użytkownik rusztowań
 • Podsumowanie
 • Test – część 2: Odpowiedzialność 2018.06.27
 • Prawa i przepisy
 • Prawa i Przepisy
 • Prawa i przepisy 2
 • Wstęp do rozporządzeń BHP
 • Ustawa o Środowisku Pracy
 • Definicje
 • montażu rusztowań 2
 • Obowiązek pracownika do współpracy
 • Twoje obowiązki jako pracownika
 • Przykład
 • Dlaczego ważne jest współdziałanie
 • Współdziałanie
 • Obowiązki pracownika
 • Obowiązki pracowników
 • Zawiadomienie
 • Obowiązki pracodawcy
 • Obowiązki
 • Specjalne środki ostrożności
 • Osobisty sprzęt ochronny
 • Służba zdrowia
 • Wymagania dotyczące środowiska pracy
 • Praca w samotności
 • Usprawnienia, współdziałanie i rozwój
 • Fizyczne środowisko pracy
 • Chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zdrowia
 • Rejestr urazów i chorób
 • Przedstawiciele do spraw bezpieczeństwa
 • Obowiązki przedstawicieli do spraw bezpieczeństwa
 • Szkolenie przedstawicieli do spraw bezpieczeństwa
 • Praca na wysokości
 • Kurs montażu rusztowań
 • Cele nauki
 • Cele nauki 2
 • Czas szkolenia
 • Instrukcja obsługi
 • Instrukcja od pracodawcy
 • Wymagania dotyczące prac na wysokości
 • Wymagania dotyczące prac na wysokości 2
 • Wymagania dotyczące prac na wysokości 3
 • Zwiększone ryzyko
 • Tymczasowe usunięcie zbiorowego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem
 • Kontrola rusztowania
 • Ogólne informacje dotyczące montażu i sprzętu do rusztowań
 • Stabilność i wymiarowanie rusztowania
 • Obliczanie wytrzymałości oraz stabilności rusztowania
 • Dostęp i bezpieczne użytkowanie rusztowań
 • Konserwacja rusztowania
 • Wymiarowanie rusztowania oraz poręczy
 • Pomosty rusztowania
 • Techniczne wymagania dla rusztowania i materiałów rusztowania
 • Techniczne wymagania dla rusztowań podwieszanych i rusztowań z wysięgnikami
 • Rusztowanie jezdne
 • Używanie rusztowania jezdnego
 • Podstawa rusztowania
 • Kotwienie rusztowania
 • Kotwienie
 • Kotwienie 2
 • Stężenia
 • Dostosowywanie rusztowania
 • Wykończenie rusztowania pod sufitem
 • Zagrożenie pożarowe osłoniętych rusztowań
 • Przerwy w rusztowaniu umożliwiające transport
 • Oznakowanie rusztowania, które nie jest zdatne do użytkowania
 • Oznakowanie rusztowania
 • Używanie drabin
 • Używanie drabin 2
 • Ograniczenia dotyczące użycia drabin
 • Dostęp za pomocą drabiny
 • Użycie liny jako dostęp, do pracy i jako zabezpieczenie
 • Środki bezpieczeństwa podczas użycia lin
 • Użycie sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem
 • Rozporządzenie w sprawie organizacji, zarządzania i podziału pracy
 • Wymagania dotyczące badania miejsca pracy i oceny ryzyka
 • Planowanie i usprawnienia pracy
 • Rozporządzenie w sprawie miejsca pracy
 • Zabezpieczenia przed upadkiem
 • Poręcze
 • Rozporządzenie o producentach
 • Przepisy Producent
 • Certyfikat zgodności
 • Przejściowy
 • Instrukcja obsługi
 • Klasy obciążenia
 • Materiały
 • Materiały – rusztowanie ramowe
 • Materiały – rusztowanie wieżowe
 • Wymagania techniczne dotyczące rusztowania i materiałów do budowy rusztowania
 • Inne rozporządzenia
 • Rozporządzenie dotyczące kontroli wewnętrznej
 • Cel
 • Obowiązek wykonania kontroli wewnętrznej
 • Kontrola wewnętrzna
 • Kontrola wewnętrzna - Pisemna dokumentacja
 • Ocena ryzyka
 • Rozporządzenie w sprawie środków i wartości dopuszczalnych
 • Rozporządzenie w sprawie uzgodnień administracyjnych
 • Rozporządzenie w sprawie uzgodnień administracyjnych 2
 • Test - Część 3: Prawa i przepisy
 • Teoria
 • Teoria
 • Podstawowe obliczenia
 • Równania
 • Zadanie
 • Kolejność działań
 • Zadanie
 • Nawiasy
 • Zadanie
 • Obliczanie powierzchni
 • Zadanie
 • Zamiana jednostek
 • Zadanie
 • Obciążenia
 • Zadanie
 • Zaokrąglanie
 • Zadanie
 • Nazewnictwo związane z rusztowaniem
 • Rusztowanie
 • Wymiary
 • Segmenty
 • Terminy związane z obciążeniami
 • Długość wyboczeniowa
 • Klasy rusztowania i obszary użytkowania
 • Wymagania dotyczące obciążenia
 • Wymiarowanie
 • Wymiarowanie 2
 • Wymiarowanie 3
 • Przykład: Wymiarowanie rusztowania wieżowego
 • Wymiarowanie rusztowania wieżowego
 • Wymiarowanie rusztowania wieżowego 2
 • Wymiarowanie rusztowania wieżowego 3
 • Wymiarowanie rusztowania elewacyjnego i rusztowania osłonięte
 • Wymiarowanie rusztowania z podporą
 • Przykład
 • Przykład, pionowe
 • Przykład, poziome
 • Podkład
 • Podkład 2
 • Wysokość
 • Stężenia
 • Stężenie podłużne
 • Stężenie poprzeczne
 • Stężenie poziome
 • Kotwienie
 • Wytrzymałość kotwienia
 • Rozmieszczenie
 • Kotwy
 • montażu rusztowań 3
 • Wiatr
 • Obliczanie sił wiatru
 • Siła wiatru
 • Współczynnik powierzchni netto
 • Współczynnik kształtu
 • Współczynnik obciążenia
 • Przykład
 • Przykład 2
 • Przykład 3
 • Przykład 4
 • Przykład 5
 • Przykład 6
 • Powtórzenie
 • Test w pliku PDF
 • Rozwiązanie – plik PDF
 • Rusztowanie jezdne a wiatr
 • Rusztowanie jezdne
 • Przykład: Rusztowanie jezdne i wiatr
 • Ćwiczenie
 • Test – Część 4: Teoria
 • Montaż i użytkowanie
 • Montaż i użytkowanie
 • Zatwierdzone rusztowania
 • Instrukcja obsługi
 • Instrukcja obsługi 2
 • Ocena ryzyka
 • Wymagania ogólne
 • Pomosty
 • Pomosty 2
 • Dostęp
 • Dostęp - Drabiny
 • Dostęp – Schody
 • Dostęp – dach
 • Barierki - wypadek
 • Barierki
 • Barierki 2
 • Barierki 3
 • Osłona
 • Montaż – krok po kroku
 • Montaż
 • Oznakowanie
 • Kto może użytkować rusztowanie?
 • Zachowanie na placu budowy
 • Środki bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • Zabezpieczenie przed upadkiem
 • Wpływ pogody
 • Kontrola rusztowania
 • Kontrola
 • montażu rusztowań 4
 • Konserwacja i naprawy
 • Demontaż
 • Część 5: Montaż i użytkowanie
 • Montaż różnego typu rusztowań
 • Montaż różnego typu rusztowań
 • Typy rusztowań
 • montażu rusztowań 5
 • Rusztowanie jezdne
 • Rusztowanie systemowe
 • Rusztowanie ramowe
 • Rusztowanie modułowe
 • Rusztowanie drewniane
 • Rusztowanie podwieszane
 • Rusztowanie kozłowe
 • Rusztowanie rurowo – złączkowe
 • Montaż, użytkowanie i demontaż różnych typów rusztowania
 • Rusztowanie jezdne
 • Rusztowanie jezdne -planowanie
 • Rusztowanie jezdne - montaż
 • Rusztowanie jezdne - montaż
 • Rusztowanie jezdne - Stabilizatory
 • Rusztowanie jezdne - użytkowanie
 • Rusztowanie jezdne - użytkowanie
 • Rusztowanie jezdne użytkowanie
 • Przemieszczanie rusztowania jezdnego
 • Rusztowanie jezdne - konserwacja
 • Rusztowanie jezdne - demontaż
 • Rusztowanie modułowe
 • Rusztowanie modułowe - Montaż
 • Rusztowanie systemowe - Kotwienie
 • Rusztowanie systemowe - Kontrola i konserwacja
 • Rusztowanie ramowe
 • Rusztowanie ramowe - montaż
 • Rusztowanie ramowe - montaż 2
 • Rusztowanie ramowe - montaż 3
 • Rusztowanie ramowe - montaż 4
 • Rusztowanie ramowe montaż wokół rogów
 • Rusztowanie ramowe - dostęp
 • Rusztowanie ramowe - montaż 5
 • Rusztowanie ramowe - montaż 6
 • Rusztowanie ramowe - kotwienie
 • Rusztowanie z niezakotwioną górną sekcją
 • Rusztowanie ramowe - Oznakowanie
 • Rusztowanie ramowe - lista kontrolna
 • Rusztowanie ramowe - Demontaż
 • Montaż rusztowania rurowo – złączkowego
 • Montaż rusztowania rurowo – złączkowego 2
 • Przeguby i złączki
 • Złączki
 • Rusztowania kozłowe
 • Rusztowanie pompowane (typu pump jack)
 • Rusztowania podwieszane i wspornikowe
 • Rusztowania podwieszane i wspornikowe 2
 • Rusztowania drewniane
 • Rusztowania drewniane 2
 • montażu rusztowań 6
 • Test – Część 6: Montaż różnych typów rusztowań
 • Zabezpieczenie przed upadkiem
 • Ochrona przed upadkiem
 • Cele
 • Rozporządzenie o wykonywaniu prac, używanie sprzętu roboczego
 • Wybór punktu dostępu
 • Rozporządzenie o organizacji, kierownictwie i współpracy
 • Rozporządzenie o organizacji, kierownictwie i współpracy 2
 • Pracodawca określić i wdrożyć procedury dla sprzętu ochronnego
 • Rozporządzenie o organizacji, kierownictwie i współpracy
 • Norma NS-EN 365:2004: Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
 • Norma NS-EN 365:2004: Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
 • Norma NS-EN 365:2004
 • Część 2: Pracując na wysokości
 • Czym są prace na wysokości?
 • Czym jest ochrona przed upadkiem z wysokości?
 • Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem 2
 • Amortyzacja upadku
 • Dwa rodzaje ochrony przed upadkiem z wysokości
 • Środki zapobiegawcze
 • Ocena ryzyka
 • Pracownicy i ocena ryzyka
 • Pytania podczas oceny ryzyka
 • Szkolenie
 • Wybór sprzętu
 • Przechowywanie, konserwacja i kontrola
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Pracodawca zapewni, aby środki ochrony…
 • Środki bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • Środki bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • Pasywna ochrona przed upadkiem
 • Pasywna ochrona przed upadkiem z wysokości
 • Współczynnik odpadnięcia
 • Współczynnik odpadnięcia 2
 • Przykłady współczynnika odpadnięcia
 • Współczynnik odpadnięcia
 • Punkt kotwienia
 • Szelki bezpieczeństwa
 • Szelki bezpieczeństwa 2
 • Szelki bezpieczeństwa 3
 • Szelki bezpieczeństwa 4
 • Pionowa linka asekuracyjna
 • System amortyzacji upadku
 • Amortyzator upadku
 • Amortyzator upadku
 • Amortyzator upadku
 • Amortyzator upadku
 • Mocowanie amortyzatora upadku
 • Amortyzator upadku: sprzęt
 • Urządzenie samohamowne
 • Urządzenie samohamowne
 • Urządzenie samohamowne
 • Aktywna ochrona przed upadkiem
 • Aktywna ochrona przed upadkiem z wysokości
 • Szelki bezpieczeństwa używane w przypadku ryzyka upadku
 • Zabezpieczenie przed upadkiem 54
 • Liny
 • Liny
 • Liny wspinaczkowe półstatyczne i dynamiczne
 • Pasy podtrzymujące i podtrzymujące pionowe linki asekuracyjne
 • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – konserwacja i przechowywanie
 • Konserwacja
 • Konserwacja 2
 • Utrzymanie wyrobów z włókien
 • Przechowywanie
 • Pierwsza pomoc
 • Pierwsza pomoc
 • Środki zapobiegawcze
 • BHP w miejscu pracy
 • Postępowanie zgodne z instrukcją
 • Kompetencje
 • Nagłe wypadki
 • Pierwsza pomoc
 • Czym jest pierwsza pomoc?
 • Zachowanie na miejscu wypadku
 • W obliczu wypadku
 • Jeśli osoba nie oddycha
 • Sztuczne oddychanie
 • Zatrzymanie krążenia
 • Zahamowanie krwawienia
 • Szok Wiszenia
 • Zapobieganie szokowi wiszenia
 • Pierwsza pomoc na wypadek szoku wiszenia
 • Test 6
 • Egzamin
 • Podsumowanie i egzamin
 • Egzamin
Zasady ukończenia
 • Wszystkie jednostki lekcyjne muszą być ukończone
 • Leads to a certificate with a duration: Na zawsze